Het is wonder wat ruimte met je doet.

We hebben nog steeds open ruimte. Soms moet je wat zoeken, maar eens je die gevonden hebt, gaat er een wereld voor je open. Een wereld waar je je vrij kan voelen in en met de natuur. Een wereld waar je jezelf kan zijn als deel van een veel groter geheel dat ons omringt.

Je kan de wereld raken.

De wereld raakt jou.

Ik wil je helpen bij het zoeken naar  ruimte met als doel een beter welzijn en een beter zelfbewustzijn te ontdekken…